บริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด ได้รับ “หมายเลขจดแจ้งองค์การอาหารและยาประเทศไทย (อย.) และประเทศสหรัฐอเมริกา(U.S. FDA)”
เป็นผู้จัดจำหน่าย CA Herbal